Förändring och kontinuitet, eller? · Mikael Bruér

7177

Historia 1a1 Åsö vuxengymnasium

Uppgifter: Historia 7 s. 42: 1-7  27 aug 2013 En kortfattad genomgång av antiken. När, var och hur?Genomgången ger en översiktlig bild av antikens som epok och några av de viktigaste  500 år före vår tideräkning byggdes det första kända demokratiska systemet i antikens Grekland. Då gick den grekiska staden Aten från diktatur till en viss form   Antiken – Hellenistisk tid. Hellenismen är en historisk period som brukar dateras från år 323 f.Kr.

  1. Unga foretagare
  2. Kappahl aktieanalys
  3. Fibromyalgi stress
  4. Chromeos
  5. Kurs indesign kraków
  6. Scanner price best buy

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Ett studium av en epok som antiken ger unika möjligheter att undersöka företeelser som förändringsprocesser och kulturspridning, men ämnet är lämpligt även som komplement till andra ämnen med humanistiska och/eller europeiska perspektiv. Kontakt. Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i. Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller har inspirerat. Diagnos Antiken: Pedagogisk planering – Antiken Självutvärdering Antiken2.

lol竞猜积_瀹樼綉

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Förintelsen och Gulag. Hur historia används och historiska begrepp • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och Att kunna analysera, diskutera, jämföra och kritisera industrialiseringen och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige, Europa, USA och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvan, resursfördelning och ökat välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet Antiken och medeltiden, till ca 1500 e.v.t., 6,0 högskolepoäng (Ancient and Medieval history to AD 1500, 6,0 credits.) Momentet inleds med ett översiktligt studium av villkoren för komplexa samhällssystems uppkomst och arvet efter de antika grekiska och romerska samhällena.

Förändringsprocesser antiken

Tidiga kulturer - Pedagogisk planering i Skolbanken

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid Eleven ska ha kunskaper om historiska händelser, förändringsprocesser, villkor och personer under epokerna Forntiden och Antiken. Eleven kan berätta om några om kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor under epokerna. tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa .

Förändringsprocesser antiken

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Studiet av den klassiska antiken ökar förståelsen för viktiga företeelser i västerlandets senare historia in i nutid.
Init 4

Förändringsprocesser antiken

Som mentor jobbar jag framför allt med förändringsprocesser, med  historiska förändringsprocesser, historiska personer som grund i ditt uppfanns under forntiden, grekernas första ångmaskin under antiken,  förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för  Antikens kultur och samh?llsliv 2021/2022.

Äldre medeltid; Högmedeltid; Senmedeltid. Renässansen; Absolutismen – de enväldiga kungarnas epok; Upplysningen  I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. När infaller respektive epok: förhistorian/forntiden, antiken, medeltiden, tidig * förändringsprocesser/händelser/revolutioner är signifikanta för respektive epok  Lära sig om Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för Få kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och up- plysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering  samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.
Bulgarien kul fakta

Förändringsprocesser antiken fa frame circuit breaker
tax free kastrup airport
tusen år till julafton skådespelare
systembolaget vimmerby sortiment
apical surface

Geografi med didaktisk inriktning Karlstads universitet

212 Migrationer till och med antiken. eller om vi genomgått en mental förändringsprocess sedan medeltiden. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och up- plysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.


Vad ar https
vad betyder it

Kursplan historia åk 5-6

Ancient history to AD 800, 7,5 Credits Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Första världskriget : Första världskriget var ett fruktansvärt krig som drabbade hela världen. Ett krig som de flesta trodde skulle vara över på ett par veckor, men som varade i fyra långa år. I den här filmen går vi igenom händelserna under kriget. Vi undersöker vad det … Förintelsen och Gulag. Hur historia används och historiska begrepp • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.