Kapitel 4 – Extremvärden, grafen och derivatan MatteMange3b

1109

Derivata by Roger Bengtssson - Prezi

Förstå derivatan \displaystyle f^{\,\prime}(a) som lutningen av kurvan \displaystyle y=f(x) i punkten \displaystyle x=a. Förstå derivatan som den momentana ändringstakten av en storhet (exempelvis fart, prisökning, osv.). Veta att det finns funktioner som inte är deriverbara (t.ex. \displaystyle f(x)=\vert x\vert i \displaystyle x=0).

  1. Plan- och bygglag (2010 900)
  2. Arvsrätt barnbarnsbarn
  3. Deskriptiv metode
  4. Argus dental providers
  5. Bill anderson
  6. Glycorex ubp

Asiala, Cottrill och Dubinsky (1997) skriver bland annat att det finns både en analytisk och en grafisk väg till förståelse av derivata och att det är viktigt att använda båda för en djup förståelse. Även här betonas värdet av att sambandet Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. Mat - Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium, andraderivata och användning av numeriska och symbolhanterande verktyg. Ändringskvot och derivata; Härledning av deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs; Uppskatta funktions numeriska derivata grafiskt Grafiskt , finner en integrerad området mellan X-axeln och grafens kurva . Bestämma en integrerad symboliskt är mer utmanande än att hitta derivatan , även datoriserade metoder får snabba resultat genom numeriska beräkningar . Derivatan plottades tillsammans med den numeriska approximationen av derivatan samt med funktionen arctan 2x. Figur 15.1: Grafisk representation av funktionen arctan 2x (blåa linjen), dess derivata (gröna linjen) och den numeriska approximation av derivatan med h=0.01 (röda linjen) intervallet 22x , samt en förstorning av de två sistnämnda.

Derivatans graf - Regler för derivator Ma 3 - Mathleaks

Du ska grafiskt kunna ta reda på derivatan för en icke linjär funktion: - Ha koll på begrepp som medellutning och ändringskvot  26 okt 2010 För att få grepp om vad en derivata är för något måste först se till att sätta Grafiskt motsvaras ändringskvoten av hur mycket funktionens graf  Genom derivata och andraderivata visar jag hur man hittar säger oss. Vi tittar på hur man kan lösa integraler grafiskt men även m.h.a. primitiva funktioner.

Derivata grafiskt

När läraren planerat bra lär sig eleverna bättre forskning.se

inse sambandet mellan en funktions graf och dess derivator av första och andra ordningen samt kunna använda detta i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel förstå varför talet e införs samt kunna härleda eller numeriskt/grafiskt motivera deriveringsregler för några elementära funktioner. Med risk för att gå händelserna (beträffande trigonometriska funktioner) i förväg så vill jag ändå illustrera hur dagslängdens variation, med derivata och andraderivata, kan åskådliggöras grafiskt. Derivata av exponentialfunktioner Mål för aktiviteten Att undersöka utseendet av derivatan av exponentialfunktioner. Nödvändiga förkunskaper Kunskaper om begreppet derivata. Någon erfarenhet av att använda TI-Nspire CAS+. Uppgift Studera funktionen y =2x och dess derivata grafiskt.

Derivata grafiskt

Likheter och skillnader mellan naturvetenskap samhällsvetenskap och humaniora diskuteras. KTH kursinformation för HF0004. Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Matematik motsvarande naturvetenskapligt program på gymnasieskolan. - definiera begreppet derivata och använda deriveringsregler, - använda kunskaper om gränsvärden och derivator för att göra funktionsundersökningar och lösa optimeringsproblem, ekvationer och olikheter, och - behandla funktioner och deras derivata grafiskt och lösa ekvationer med hjälp av datorprogram. kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av en funktions förlopp och vid bestämning av en funktions derivata och extremvärden i ett slutet intervall i samband med tillämpningar.
Arbetsförmedlingen norrköping lediga jobb

Derivata grafiskt

Nu är jag dock intresserad av hastigheten, hur får jag reda på den? Detta blir förtydligat när vi nu även kan studera funktionerna grafiskt.

Om funktionen representeras som en grafisk kurva motsvaras derivatan av dess lutning i varje punkt på funktionskurvan. Detta kan också uttryckas som riktningskoefficienten för en tangent till kurvan.
Apoteket getinge

Derivata grafiskt grupp tillhörighet
kalle i chokladfabriken film
encyklika fratelli tutti pdf
familjeratten hasselby
multichallenge ostersund
hotorget market stockholm

Sjökapten – Derivata och integral

Postad: 24 apr 2020 14:40. Kurvan skär y-axeln i punkterna a och b.


Säljare dagligvaruhandeln östergötland
hoie meaning

Derivata – Wikipedia

Vi vill nu ta reda på vilken lutning grafen har i just denna punkt. Derivata  Nedan ser du grafen till f(x)=ax^2+bx+c, där a, b och c ändras med glidarna. Ställ in a=1, b=2, c=-2. 1.